Finanse:

Kasy pancerne

Read more

Firmy w Krakowie

Read more

Chwilówki od 18 lat

Read more

Ranking chwilówek

Read more

Ekonomia:

Wyjasnienie dzialalnosci banku centralnego

Jeden z poglądów na działalność administracji rządowej mówi, że biurokracje służą interesom publicznym (jest to teoria interesów publicznych). Niektórzy ekonomiści rozwinęli jednak teorię działalności administracji, według której jej poczynaniami kierują również inne czynniki. Teoria biurokratycznych zachowań wskazuje, że celem biurokracji…

Wytyczne

FDICIA zawiera również wytyczne dla FDIC odnośnie wymierzania składek ubezpieczeniowych w oparciu o ryzyko. System obliczania składek, jaki zastosowano w FDIC, wykorzystuje oprócz innych kryteriów nadzorczych również przedstawioną powyżej klasyfikację banków według kapitału bankowego. Na przykład, po obniżce składek ubezpieczeniowych…

Wzrost stop procentowych i niepewnosc

Jak wiemy, osoby fizyczne i przedsiębiorstwa mające bardziej ryzykowne projekty inwestycyjne, są jednocześnie zdecydowane na zapłatę wyższych odsetek. Jeśli rynkowe stopy procentowe pod wpływem zwiększonego popytu na kredyty lub spadku podaży pieniądza gwałtownie wzrosną, osoby te nadal będą poszukiwały kredytów,…

Zabezpieczenia kredytu

Dodatkowe zabezpieczenia kredytu stanowią istotną ochronę dla pożyczkodawcy, klauzule restrykcyjne mogą zatem zobowiązywać pożyczkobiorcę do utrzymywania przedmiotu zabezpieczenia w dobrym stanie oraz zapewniać pozostawanie własności przedmiotu w rękach pożyczkobiorcy.  Jest to ten rodzaj klauzuli restrykcyjnej, z którym najczęściej mamy do…

Gospodarka:

Wytyczne

FDICIA zawiera również wytyczne dla FDIC odnośnie wymierzania składek ubezpieczeniowych w oparciu o ryzyko. System obliczania składek, jaki zastosowano w FDIC, wykorzystuje oprócz innych kryteriów nadzorczych również przedstawioną powyżej klasyfikację banków według kapitału bankowego. Na przykład, po obniżce składek ubezpieczeniowych…

Ciekawe wpisy:

top